Colofon

Auteurs

Prof. dr. Anita Jansen
Dr. Sandra Mulkens

Maastricht University | Faculty of Psychology and Neuroscience
Virenze Riagg Maastricht

Website
www.eetonderzoek.nl

 

Therapeuten in beeld

René Albers
Stefanie Duijvis
Sandra Mulkens
Kalsoum Nouri

 

Realisatie / Uitgever

Guido Athmer
Jasper Holthuis

Mediview

Website
www.mediview.org

 

Referentie

Jansen, A. & Mulkens, S. (2015). Leren om niet te eten. Een programma voor behandelaars van mensen met overgewicht. Uitgeverij: Mediview.

 

Copyright © 2015
Maastricht University en NWO (MaGW)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.